Aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Vores aktivitets- og beskæftigelsestilbud henvender sig til alle vores beboere.

Vores interne aktivitets- og beskæftigelsestilbud er struktureret, tilrettelagt og tilpasset den enkelte beboer.

Et årshjul danner rammen om dagligdagen i tilbuddet.

Ud fra beboernes ressourcer, kompetencer og ikke mindst interesser og behov planlægger og forbereder personalet årshjul, kvartalsplaner og ned i detaljen en ugeplan som sikrer at alle beboere ved hvad de skal når de møder ind i vores aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Alle der benytter aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet, som er indrettet i et værkstedslignende miljø, møder ind kl. 9.00. Her gennemgås dagens aktiviteter sammen med beboerne. Fælles formiddagskaffe og frokost indtages i vores frokoststue.

De daglige opgaver og aktiviteter spænder vidt og kan være alt fra istandsættelse af egne møbler, vedligehold af have og matrikler, træning i madlavning med indkøb og fremstilling til blandt andet frokost i tilbuddet samt aftensmad.

Aktiviteter ud af huset i forbindelse med aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet kan ligeledes være cykelture, fisketure og lignende. Højtiderne fylder også i aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet ligesom f.eks. fastelavn og Skt. Hans også er faste traditioner.

Vores aktivitets- og beskæftigelsestilbud har et tæt samarbejde med mange mulige praktikpladser i omegnen. Vi har blandt andet samarbejde med dagligvarebutikker, gartneri, reservedelslager, liftudlejningsfirma, landbrug, genbrugsforretninger m.m.