Om os

Fortid, nutid og fremtid.

Efter mange år som praktiserende socialpædagog inden for området med voksne udviklingshæmmede, havde Sisse Dalsgaard en drøm om at gøre noget andet og noget bedre. Efter et kræftforløb, måtte hun udleve denne drøm, og Damkjærgaard ApS blev en realitet i 2000. I 2007 udvidede hun med afdelingen Sida, og i 2013 lavede Sisse Damkjærgaard ApS om til Fonden Damkjærgaard, en selvejende institution med en bestyrelse, og med overenskomst med SL og Dansk Erhverv.

Fonden Damkjærgaard er fortsat et velfungerende botilbud for op til 18 voksne med varigt nedsat funktionsniveau, nogle med psykiske og sociale udfordringer. Fælles for dem alle er deres behov for struktur, forudsigelighed og omsorg, samt at blive mødt hvor de hver især er, hvilket også ses i vores pædagogiske tilgang og metodik. 

I Fonden Damkjærgaard har vi siden 2019 stillet skarpt på opkvalificering af medarbejderne, hvor vi fordrer faglig udvikling med henblik på kvalitetssikret beboertilbud. Vi er fortsat i en rivende faglig udvikling, hvor vores pædagogiske metodik og tilgang har afsæt i neuropædagogik og KRAP, og praksis tilrettelægges ud fra den enkelte beboers udviklingspotentiale. Vi arbejder relationelt, hvor en tryg, kontinuerlig og omsorgsfuld hverdag i hjemligt miljø prioriteres. Vi arbejder ressourceorienteret og anerkendende, og har fokus på at være konfliktnedtrappende, hvilket giver sig til udtryk ved en rolig atmosfære.

Fonden Damkjærgaard fordrer til at alle medarbejdere, faste som vikarer, er den reflekterende praktikker.