Om Fonden Damkjærgaard

Fortid, nutid og fremtid.

Efter mange år som praktiserende socialpædagog inden for området med voksne udviklingshæmmede, havde Sisse Dalsgaard en drøm om at gøre noget andet og noget bedre. 

Efter et kræftforløb, måtte Sisse udleve sin drøm, og Fonden Damkjærgaard blev en realitet i år 2000.

I år 2007 udvidede hun Damkjærgaard med afdelingen Sida, og i 2013 lavede Sisse Damkjærgaard ApS om til Fonden Damkjærgaard. En selvejende institution med en bestyrelse, og overenskomst med SL og Dansk Erhverv.

Fonden Damkjærgaard er fortsat et velfungerende botilbud for op til 18 voksne med varigt nedsat funktionsniveau, nogle med psykiske og sociale udfordringer. 

Fælles for dem alle er deres behov for struktur, forudsigelighed og omsorg, samt at blive mødt hvor de hver især er, hvilket også ses i vores pædagogiske tilgang og metodik. 

I Fonden Damkjærgaard har vi siden 2019, stillet skarpt på opkvalificering af medarbejderne. Her fordrer vi faglig udvikling med henblik på kvalitetssikret beboertilbud. 

Vi er fortsat i en rivende faglig udvikling, hvor vores pædagogiske metodik og tilgang, har afsæt i neuropædagogik og KRAP, hvor praksis tilrettelægges ud fra den enkelte beboers udviklingspotentiale. 

Vi arbejder relationelt, hvor en tryg, kontinuerlig og omsorgsfuld hverdag i hjemligt miljø prioriteres. Ligeledes arbejdes der ressourceorienteret og anerkendende, med fokus på at være konfliktnedtrappende, hvilket giver sig til udtryk ved en rolig atmosfære.

Fonden Damkjærgaard fordrer til at alle medarbejdere, faste som vikarer, er den reflekterende praktikker.