Krap pædagogik

Vi har alle brug for anerkendelse. Med krap pædagogik, kan vi i fællesskab udvikle på vores enkelte ressourcer, og sikrer succes oplever, der giver glæde i hverdagen.

Hvad er krap metoden?

Krap pædagogik bygger bygger på baggrunden at vi alle oplever vores tanker som virkelighed, at vi alle har ressourcer samt et grundlæggende behov for anerkendelse. 

Professionelle som arbejde med krap metoden, fokusere derfor i deres arbejdet at tage udgangspunkt i individets ressourcer, fremfor svaghederne.

Man arbejder kort sagt ud fra et systematisk fokus på det enkelte individ. Igennem det systematiske fokus af den enkelte person, byder man ind til en forbedret livskvalitet af individet. 

For at opsummere så er 3 vigtige grundprincipper i arbejdet med krap metoden:

  • Det vi tænker, er vores virkelighedsopfattelse, men vi kan lære at tænke anderledes.
  • Alle individer har ressourcer, hvor vi gennem vores succeser, kan udvikle os.
  • Vi har alle et behov for anerkendelse.

Hvis du gerne vil hører mere om krap metoden, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os for yderligere information. 

Hvordan vi anvender krap pædagogik i hverdagen

Hos Fonden Damkjærgaard, arbejder vi også med individets ressourcer som beskrivelsen af metoden indikere. 

I praksis betyder dette at skemaer for ugens løb samt aktivitet og beskæftigelsestilbud, tilrettelægges den enkelte beboers udviklingspotentiale.

Samtidig vil vi gennem et ressourceorienteret og anerkendende arbejde, byde ind til at være konfliktnedtrappende, der kommer til udtryk igennem en rolig atmosfære og miljø.

Når det kommer til det enkelte individs udvikling, arbejder vi i høj grad ud fra en kognitiv tilgang.

Det er vigtigheden af forståelsen for beboernes tankegang, herunder erfaringer, holdninger, viden og generelle syn på verdenen, der er med til at give en forståelse for beboerens handlinger, samt muligheder for udvikling.

Kontakt og hør mere om hvad vi kan gøre for dig eller din nærmeste

Hvis du ønsker at hører mere om, hvordan vi hjælper dig eller en af din nærmeste i hverdagen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75861980 eller via mail fonden@damkjaergaard.dk