Visitation til botilbud

Om det er visitation til botilbud af paragraf 107 botilbud (midlertidigt ophold) eller paragraf 108 botilbud (længerevarende ophold), som du ønsker at vide mere om, så læs med her.

Hos Fonden Damkjærgaard tilbyder vi botilbud til borgere med funktionsnedsættelser, hvoraf vores primære målgruppe er udviklingshæmmede. 

Opholdsprisen for døgnbeboere i 2024 er afhængig af hvilken § beboeren indskrives under.
§ 107 beløber sig til kr. 69.695,00 pr. måned inkl. kost.
§ 108 beløber sig til kr. 69.528,00 pr. måned inkl. kost. Egenbetaling for § 108 er huslejeomkostnings- (m2 pris) og indtægtsbestemt, og opkræves typisk af visiterende kommune.

Vi tilbyder ligeledes § 85.

Aktuelt materiale vedr. den pågældende borger fremsendes via sikkermail: fonden@damkjaergaard.dk

Der aftales tid om et besøg eventuelt med den aktuelle borger.
Hvis borgeren, sagsbehandleren og Fonden Damkjærgaard mener der er et match, aftales der en indflytningsdato.

Ledige pladser:
Damkjærgaard: 2
Sida: 1