§108 botilbud

Den selvejende institution Fonden Damkjærgaard er et §108 botilbud. Det betyder at borgeren skal være visiteret til et §108 botilbud af den kommune som borgeren bor i, for at kunne bo på Fonden Damkjærgaard. 

Udover at være et §108 botilbud er Fonden Damkjærgaard også et §107 botilbud. Denne paragraf omhandler midlertidige ophold. Vi modtager borgere visiteret efter begge paragraffer, og vi sørger for at borgeren vil føle sig varmt velkommen og vil opleve trygge rammer tilpasset behovet hos borgeren. 

Hvem kan få botilbud jf. §108?

Serviceloven §108 siger at:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.” (Kilde

Det er vigtigt at understrege, at formålet med §108 er at sikre en værdig og meningsfuld tilværelse for personer med omfattende plejebehov, ved at tilbyde et stabilt og tilpasset botilbud.

Længerevarende botilbud

En borger visiteret til et §108 botilbud har brug for et længerevarende ophold på et botilbud grundet en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Vi har stort fokus på, at borgeren vil opleve trygge rammer fra dag et og at borgeren får den støtte som der er behov for. 

Fonden Damkjærgaard kan tilbyde to forskellige boformer; Damkjærgaard for borgerne som har brug for meget støtte til daglige gøremål og Sida for borgeren, hvor en mere selvstændig boform passer bedre til borgerens behov. Vores to botilbud har begge et bredt udvalg af aktivitetstilbud, som henvender sig til alle.

§108 botilbud som pædagogisk opholdssted

På både Damkjærgaard og Sida sørger vi for, at borgerne får den struktur, forudsigelighed og omsorg, som de har brug for. På begge botilbud har vi stort fokus på, at vi møder borgerne der, hvor de hver især er og giver dem den støtte som de har brug for. 
Vi har i de sidste år haft stort fokus på opkvalificering af vores medarbejdere.

På den måde udvikler vi konstant vores pædagogiske metodik. Vi arbejder relationelt i en hverdag som bærer præg af hjemlighed og omsorg. 

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om Fonden Damkjærgaard, så kan du kontakte forstander Sofie Poulsen på telefon 23 24 88 78 eller souschef Michael Carlson på telefon 28 94 39 38. Du har også mulighed for at udfylde vores kontaktformular og så besvarer vi din henvendelse hurtigst muligt.