§107 botilbud

Den selvejende institution Fonden Damkjærgaard er et §107 botilbud. For at kunne bo på Fonden Damkjærgaard skal borgeren være visiteret til et §107 botilbud af den kommune, som borgeren bor i.
Fonden Damkjærgaard er også et §108 botilbud, som i modsætning til §107 omhandler botilbud med længerevarende ophold. Uanset hvilken paragraf borgeren visiteret efter, så byder vi borgeren varmt velkommen og sørger for trygge rammer, som er tilpasset det borgeren har brug for. 

Hvem kan få botilbud jf. §107?

Ifølge §107 i Serviceloven skal kommunalbestyrelsen i borgerens kommune tilbyde midlertidigt ophold: 
1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en  periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.
” (kilde)

Midlertidigt botilbud jf. §107

Når en borger er visiteret et §107 botilbud, er det fordi personen har brug for et midlertidigt ophold grundet en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Hos Fonden Damkjærgaard er det vigtigt for os, at på trods af at borgeren kun er hos os midlertidigt, vil de opleve trygge rammer og få den støtte som borgeren har brug for. 
Fonden Damkjærgaard tilbyder to forskellige botilbud; Damkjærgaard for borgeren, som har brug for meget hjælp i det daglige og Sida for borgeren, som kan klare en mere selvstændig boform. Begge botilbud har et bredt udvalg af aktivitetstilbud, som henvender sig til alle.

§107 botilbud som pædagogisk opholdssted

Uanset hvilken af de to botilbud, som passer bedst til borgeren, så sørger vi hos Fonden Damkjærgaard for den struktur, forudsigelighed og omsorg, som borgeren har brug for. Vi møder borgerne, der hvor de hver især er. 
Hos os er opkvalificering af vores medarbejdere vigtigt. Derfor udvikler vi konstant på vores pædagogiske metodik. Vores arbejde er relationelt, hvor hverdagen bærer præg af omsorg og hjemlighed.  

Brug for at vide mere?

Har du spørgsmål og brug for at vide mere om Fonden Damkjærgaard, så kontakt forstander Sofie Poulsen på 23 24 88 78 eller souschef Michael Carlson på 28 94 39 38. Du er også velkommen til at udfylde vores kontaktformular og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.