Visitationsprocedure for Fonden Damkjærgaard

Kontakt forstander Sofie Hagelquist, 23 24 88 78 eller souschef Michael Carlson, 28 94 39 38.

Aktuelt materiale vedr. den pågældende borger fremsendes via sikkermail: fonden@damkjaergaard.dk

Der aftales tid om et besøg evt. med den aktuelle borger.

Hvis borgeren, sagsbehandleren og Fonden Damkjærgaard mener der er et match, aftales der en indflytningsdato.

Opholdsprisen for døgnbeboere i 2022 er afhængig af hvilken § beboeren indskrives under.

§ 107 beløber sig til kr. 64.624,00 pr. måned inkl. kost.

§ 108 beløber sig til kr. 64.469,00 pr. måned inkl. kost. Egenbetaling for § 108 er huslejeomkostnings- (m2 pris) og indtægtsbestemt, og opkræves typisk af visiterende kommune.

Vi tilbyder ligeledes § 85

Ledige pladser

Damkjærgaard: 3
Sida: 1